Įstaigos struktūra
Pareigybių aprašymai

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO MOKYTOJOS VIKTORIJOS ŠIAULYTYTĖS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO VYRESNIOSIOS MOKYTOJOS VIKTORIJOS GODILIAUSKIENĖS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO MOKYTOJO METODININKO RINGAUDO STOŠKAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO MOKYTOJOS RENATOS LENGVINIENĖS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO VYRESNIOSIOS MOKYTOJOS RASOS BUIVYDIENĖS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO MOKYTOJO RAIMUNDO JOCIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO MOKYTOJO PRANO SUNGAILOS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO VYRESNIOSIOS MOKYTOJOS JŪRATĖS KUPRIENĖS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO MOKYTOJO LAIMONO DIRŠKAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO MOKYTOJOS INETOS SUKACKIENĖS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO MOKYTOJOS INETOS SUKACKIENĖS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO MOKYTOJO ERNESTO BUKAUSKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO VYRESNIOSIOS MOKYTOJOS ENRIKOS STROPIENĖS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO VYRESNIOSIOS MOKYTOJO DANGOS STRAUKIENĖS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO VYRESNIOJO MOKYTOJO ARTŪRO PETRUOKOS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO MOKYTOJO AIDANO VALAIČIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO VYRESNIOSIOS MOKYTOJOS ADOLFINOS LITVINIENĖS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

DREVERNOS SKYRIAUS ADMINISTRATORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

VALYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

DARBININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

ŪKVEDŽIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

VYRIAUSIOJO BUHALTERIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

DAILININKO-DIZAINERIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

SEKRETORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS